Naša spoločnosť sprostredkováva poistné produkty všetkých významných poisťovní na slovenskom trhu s možnosťou zabezpečenia poistenia aj zahraničnými poisťovňami. Špecializujem sa na poistenie firiem so zahraničnou účasťou hlavne v oblasti dopravných spoločností a poistenia malých a stredných podnikateľov. Naši zamestnanci majú prehľad o produktoch poskytovaných poisťovňami a stále vám vieme poskytnúť optimálne poistenie vašich poistných potrieb.

Dopravné spoločnosti

V portfóliu našej spoločnosti majú hojné zastúpenie firmy podnikajúce v oblasti dopravy. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme poskytnúť najlepšie krytie s najlepšími cenami v rozsahu, ktorý dopravnej spoločnosti zabezpečí bezpečné podnikanie.

PZP - Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Jedná sa o základné a povinné poistenie, ktorým dopravná spoločnosť poisťuje škody, ktoré môže spôsobiť tretím stranám prevádzkou svojich motorových vozidiel. V prípade dopravných spoločností je podstatné, aby bola likvidácia poistných udalostí voči častokrát obchodným partnerom rýchla a hladká. Zabezpečíme Vám to najlepšie poistenie zo všetkých poisťovní, ktoré tento produkt poskytujú.

KASKO - Havarijné poistenie vozidla

Dopravné spoločnosti potrebujú pre zabezpečenie plynulého chodu svojej firmy mať dobre poistený aj majetok – vozidlá, ktoré na prepravu používajú. Dobré havarijné poistenie je dôležité jednak pre samotnú spoločnosť ako aj pre financujúceho partnera, v rozsahu zabezpečenia nového vozidla v prípade totálnej škody alebo rýchlej opravy.

CMR - Poistenie zodpovednosti prepravcu

Poistenie vodičov

Poistenie zodpovednosti