Cestovné poistenie pre študentov

Pri dlhodobom vycestovaní do zahraničia, treba rátať s možnými problémami, či už zdravotného alebo iného charakteru, a preto je rozumné sa proti nim radšej poistiť a preniesť zodpovednosť na plecia poisťovne.
Pre študentov, ktorí cestujú na Erasmus študijný pobyt alebo Erasmus stáž ponúkame možnosť uzatvoriť online poistenie v niektorej z nasledovných poisťovní:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Union poisťovňa, a.s.

Prečo sa rozhodnúť pre niektorú z ponúkaných možností ?

  • Je to lacnejšie ako si dokáže jednotlivec vybaviť sám
  • Vybavenie je rýchle a jednoduché
  • Netreba nikam chodiť, len vyplniť krátky formulár
  • Kvalitný a bezplatný servis od niekoho, kto má dlhoročné skúsenosti s riešením poistných udalostí